Wednesday, April 11, 2012

Untitled101

Hndi alam ang dahilan ng aking muling pagdalaw dito sa mundong naging aking sandigan noong mga nakakaraang mga buwan. Marahil dahil dinala lang ako dito ng aking mga kamay para magsulat ng kung ano man.

Gusto ko ang magsulat. Sa pagsusulat nasasalamin ang nakukubling mga saloobin patungkol sa isang usapin. Ito ay buhay. Ito ay lakas. Ngunit sa mga nakakaraang buwan, nawalan na ako ng buhay at lakas para magsulat. Waring natuyong bigla ang aking isipan at nanigas ang aking mga kamay. Hindi na ito makapagsulat. Nawalan na ako ng oras para makipagtalakayan dito sa mundong ito--ang aking sariling mundo na kung saan ako ang bida.

Hindi ko alam ang susunod na pagkakataon. Mas lalong hindi ko alam ang susunod na talakayan. Ang alam ko lamang ay may susunod pa. Ang alam ko lang ay mananatili itong bukas upang salubungin ang panahon na handa na akong muli.