Sunday, November 18, 2012

Desisyon

Naniniwala ako na ang buhay natin ay naka-ugat sa kung ano ang desisyon na ating binibitawan, maging ito man ay mabuti at masama. Minsan may pagsisisi pero wala naman tayong pwedeng gawin kung hindi ang panindigan ang ating mga desisyon at gumawa ng paraan upang maging produktibo ang maging resulta kahit na hindi mabuting desisyon ang ating napili.


Minsan, may mga desisyon tayong nagagawa na nagdudulot sa atin ng kalungkutan. Mga desisyong papipiliin ka sa dalawang bagay na gustong gusto mo--Isang hawak mo na at isang dati mo pa gustong mahawakan. Anong pipiliin mo? Napapaisip din ako kung tama nga ba ang mga binibitawan kong mga desisyon. Marahil hindi agad makikita ang resulta sa pagpili pero alam ko at ramdam ko na unti-unti nitong babaguhin ang buhay ko, hindi man ito ngayon. Naniniwala din ako na walang maling desisyon. Mayroon lang MAS maganda at MAS nakabubuti.Mapapanindigan ko ito. Mapapanindigan natin ito. 

Monday, November 5, 2012

Salamin

Sa likod ng salamin, nakukubli ang malabong paningin--ang katotohanan. Ngunit alin ba ang totoo sa hindi? Ano ang sinasabi ng malabong paningin na siyang tunay at nakukubli?

Tanungin mo ang sarili mo. Totoo ka ba?

**random post